Trương Tấn Sang » An Ninh Quốc Phòng – Chính Trị – Xã Hội » Tuần này, Quốc hội bầu Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội

(Chính trị) - Theo chương trình làm việc, tuần này, Quốc hội tiến hành thảo luận, bầu nhân sự Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch hội đồng bầu cử quốc gia…

Tuần này, Quốc hội bầu Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội

Tuần này, Quốc hội bầu Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội

Tuần làm việc thứ hai, Quốc hội bắt đầu thực hiện công tác nhân sự cấp cao của Nhà nước. Sáng thứ tư (30-3-2016), UBTV trình Quốc hội về việc miễn nhiệm Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia (khóa XIII), sau đó Quốc hội thảo luận tại đoàn. Buổi chiều, UBTV Quốc hội báo cáo về kết quả thảo luận tại đoàn về việc miễn nhiệm Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia. Sau đó, Quốc hội bỏ phiếu miễn nhiệm chức danh này.

Cũng trong phiên làm việc chiều 30-3, UBTV Quốc hội trình để Quốc hội bầu nhân sự mới cho chức danh Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia. Quốc hội thảo luận, bỏ phiếu bầu vào sáng 31-3. Tiếp đó, UBTV Quốc hội trình Quốc hội miễn nhiệm Chủ tịch nước. Sau khi thảo luận tại đoàn, chiều cùng ngày, UBTV Quốc hội báo cáo kết quả thảo luận trước Quốc hội, sau đó bỏ phiếu miễn nhiệm. UBTV Quốc hội trình danh sách đề cử để Quốc hội bầu chức danh Chủ tịch nước.

Sau phiên thảo luận về kinh tế, xã hội ngày 1-4, đến sáng 2-4, UBTV Quốc hội báo cáo kết quả thảo luận tại đoàn và giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội về dự kiến nhân sự bầu Chủ tịch nước. Quốc hội biểu quyết, thông qua danh sách và bỏ phiếu bầu Chủ tịch nước. Chiều cùng ngày, Quốc hội bỏ phiếu miễn nhiệm Phó Chủ tịch Quốc hội, một số thành viên UBTV Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng dân tộc, Chủ nhiệm một số Ủy ban của Quốc hội, Tổng kiểm toán Nhà nước.

Việc bầu Thủ tướng Chính phủ, Tổng Kiểm toán Nhà nước, Chánh án TAND Tối cao, Viện trưởng VKSND Tối cao… sẽ thực hiện trong tuần tiếp theo. Theo quy định, sau khi trúng cử, Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ sẽ phát biểu tuyên thệ.

Liên quan việc Quốc hội kiện toàn nhân sự Nhà nước trong kỳ họp này, Tổng thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc giải thích, sau Đại hội Đảng XII, nhiều vị trí lãnh đạo chủ chốt của Nhà nước không tái cử Ban Chấp hành Trung ương. Bộ Chính trị đã xem xét cẩn trọng cơ sở pháp lý và cơ sở thực tiễn của việc kiện toàn các chức danh lãnh đạo các cơ quan Nhà nước ngay sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và thống nhất cao là cần sớm kiện toàn, sắp xếp lại các chức danh lãnh đạo cơ quan Nhà nước một cách đồng bộ, đáp ứng kịp thời yêu cầu triển khai tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.

(Theo Công An Nhân Dân)

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về [email protected]