Trương Tấn Sang » An Ninh Quốc Phòng – Chính Trị – Xã Hội » Thủ tướng quyết định kiện toàn Ủy ban Quốc gia về người cao tuổi

(Xã hội) - Thủ tướng Chính phủ vừa ký  Quyết định số 197/QĐ-TTg về việc kiện toàn Ủy ban Quốc gia về người cao tuổi Việt Nam do Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam làm Chủ tịch Ủy ban.

Các Phó Chủ tịch Ủy ban gồm: Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội; Chủ tịch Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam.

Ảnh minh họa

Các Ủy viên Ủy ban gồm: Thứ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (Ủy viên Thường trực); Thứ trưởng các Bộ: Nội vụ, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Thông tin và Truyền thông, Tư pháp, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Xây dựng, Giao thông vận tải; Ủy ban Dân tộc; Phó Tổng Giám đốc Bảo hiểm Xã hội Việt Nam.

Ngoài ra, mời đại diện lãnh đạo Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Trung ương  Hội Nông dân Việt Nam, Trung ương Hội Cựu Chiến binh Việt Nam và Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam tham gia.

Ủy ban Quốc gia về người cao tuổi Việt Nam có nhiệm vụ giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, phối hợp giữa các Bộ, ngành, địa phương trong việc giải quyết những vấn đề liên quan về cơ chế, chính sách để thực hiện công tác người cao tuổi.

Cụ thể, nghiên cứu, đề xuất phương hướng, kế hoạch 5 năm và hàng năm, nhiệm vụ, các giải pháp thực hiện công tác chăm sóc và phát huy vai trò của người cao tuổi; chỉ đạo, phối hợp hoạt động giữa các Bộ, ngành, địa phương trong việc xây dựng kế hoạch, thực hiện công tác người cao tuổi và Chương trình hành động Quốc gia về người cao tuổi từng giai đoạn.

Bên cạnh đó, chỉ đạo thực hiện các hoạt động hợp tác quốc tế trong lĩnh vực về người cao tuổi; đôn đốc, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện Luật và các chính sách hỗ trợ người cao tuổi. Sơ kết, tổng kết và định kỳ báo cáo Thủ tướng Chính phủ tình hình thực hiện công tác chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi.

Ủy ban Quốc gia về người cao tuổi Việt Nam làm việc theo chế độ kiêm nhiệm. Tiếp tục duy trì Văn phòng Ủy ban Quốc gia về người cao tuổi Việt Nam và đặt tại Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội để tham mưu, giúp việc cho Ủy ban Quốc gia.

(Chính Phủ)

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về [email protected]