Trương Tấn Sang » "vị thế việt nam"

vị thế việt nam

Tầm nhìn thời đại từ bài viết của Thủ tướng

Tầm nhìn thời đại từ bài viết của Thủ tướng

16/02/2016 | Lần đầu tiên, tầm nhìn thời đại của Việt Nam về TPP và các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới được trình bày một cách chính thức, vừa toàn diện, vừa sâu sắc, vừa ngắn gọn, vừa súc...

Hiệp định TPP, cơ hội và thách thức – hành động của chúng ta

Hiệp định TPP, cơ hội và thách thức – hành động của chúng ta

16/02/2016 | Ngày 04//02/2016, Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) đã được ký kết giữa 12 nước, gồm Úc, Brunei, Canada, Chile, Nhật Bản, Malaysia, Mexico, New Zealand, Peru, Singapore, Hoa Kỳ và Việt Nam, có quy...

Việt Nam không đứng một mình ngoài thế giới

Việt Nam không đứng một mình ngoài thế giới

09/02/2016 | Những cam kết hội nhập quyết liệt và chủ động đang đưa Việt Nam vào những vị trí mới trong thị trường thế giới. Nhưng đó mới là nửa chặng đường để kinh tế Việt Nam hòa mình vào dòng chảy...

Việt Nam đứng dậy sáng lòa

Việt Nam đứng dậy sáng lòa

08/02/2016 | Xin mượn ý thơ … Rũ bùn đứng dậy sáng lòa” trong bài Đất nước của Nguyễn Đình Thi để nói về vị thế Việt Nam hôm nay. 2015 – một năm đối ngoại thành công – đã nâng bước chân chúng...