Trương Tấn Sang » "Ủy ban Quản lý Hạt nhân Mỹ"

Ủy ban Quản lý Hạt nhân Mỹ

INSIDESOURCES: Ủy ban Quản lý Hạt nhân Mỹ ra quy định an ninh mạng

INSIDESOURCES: Ủy ban Quản lý Hạt nhân Mỹ ra quy định an ninh mạng

04/11/2015 | Ngày 30/10/2015, Ủy ban Quản lý Hạt nhân Mỹ (NRC) phát hành các quy định mới, đưa ra hướng dẫn cho các nhà máy điện hạt nhân trong việc báo cáo hoạt động xâm nhập mạng nhằm vào hệ thống mạng. Trước...