Trương Tấn Sang » "Trịnh Thanh Long"

Trịnh Thanh Long

Mất gì nếu dừng dự án Sân bay Long Thành?

Mất gì nếu dừng dự án Sân bay Long Thành?

09/12/2014 | Đề xuất xây dựng sân bay Long Thành đang trở thành tâm điểm chú ý về tính cần thiết và hiệu quả của dự án. Hơn bao giờ hết, Được – Mất” của dự án đang được Chính phủ đưa lên bàn...