Trương Tấn Sang » "Tổng thư ký Hiệp hội Chữ Thập đỏ thế giới"

Tổng thư ký Hiệp hội Chữ Thập đỏ thế giới

Chủ tịch nước tiếp Tổng thư ký Hiệp hội Chữ Thập đỏ thế giới

Chủ tịch nước tiếp Tổng thư ký Hiệp hội Chữ Thập đỏ thế giới

21/03/2014 | Tại buổi tiếp, Chủ tịch nước đề nghị Hiệp hội tiếp tục phát huy vai trò điều phối các hoạt động hỗ trợ ở Việt Nam. Chiều nay (21/3), tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã...