Trương Tấn Sang » "thông điệp của thủ tướng nguyễn tấn dũng"

thông điệp của thủ tướng nguyễn tấn dũng

Chuyện ít biết về 12 thành viên Tổ tư vấn Thủ tướng

Chuyện ít biết về 12 thành viên Tổ tư vấn Thủ tướng

29/03/2016 | Tổ tư vấn của Thủ tướng gồm những ai? Công việc của họ thế nào? Đó là những thông tin không phải ai cũng biết. Kết thúc phiên họp Chính phủ tháng 3.2016, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã nói chia...

Cải cách bộ máy: Chờ đợi ở những chữ “phải”

Cải cách bộ máy: Chờ đợi ở những chữ “phải”

10/02/2014 | Một khí thế sôi nổi ngay từ những ngày đầu năm 2014, bởi thông điệp của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho năm nay đã nhấn mạnh đến vấn đề cải cách thể chế và coi đây là đột phá hàng đầu....

Kỳ vọng Thông điệp Thủ tướng Chính phủ

Kỳ vọng Thông điệp Thủ tướng Chính phủ

23/01/2014 | Thông điệp của Thủ tướng Chính phủ đã chỉ ra những nhiệm vụ quan trọng của công cuộc cải cách và tái cấu trúc kinh tế. Do vậy, điều cốt yếu là sớm đưa những nội dung quan trọng của thông...

Chất lượng thể chế quyết định năng lực cạnh tranh

Chất lượng thể chế quyết định năng lực cạnh tranh

22/01/2014 | Thông điệp năm mới của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng có những điểm nổi bật là xây dựng Nhà nước pháp quyền và hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Nền kinh...

Triển khai Thông điệp Thủ tướng – Kỳ 3: Quyết liệt cổ phần hóa DNNN

Triển khai Thông điệp Thủ tướng – Kỳ 3: Quyết liệt cổ phần hóa DNNN

20/01/2014 | Đẩy nhanh tiến độ cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước (DNNN) là vấn đề được đề cập nhiều trong vài năm gần đây. Trong thông điệp đầu năm 2014 của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, vấn đề này một...

Bà Phạm Chi Lan: Hy vọng mới từ thông điệp của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng

Bà Phạm Chi Lan: Hy vọng mới từ thông điệp của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng

14/01/2014 | Dự cảm về nền kinh tế nước ta trong năm 2014, theo bà Phạm Chi Lan, chính thông điệp đầu năm của Thủ tướng đang tạo ra những hy vọng mới cho nhiều người… Kết thúc năm kinh tế 2013 đã có những...

Quyền lực được thực hiện bởi chính người dân

Quyền lực được thực hiện bởi chính người dân

13/01/2014 | Giáo sư Lưu Văn Đạt, Chủ nhiệm Hội đồng Tư vấn về Dân chủ – Pháp luật của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khẳng định thông điệp đầu năm 2014 của Thủ tướng cho thấy việc đổi mới thể...