Trương Tấn Sang » "tăm tre trung quốc"

tăm tre trung quốc

Nguyên tắc “tăm xỉa răng”

Nguyên tắc “tăm xỉa răng”

14/03/2016 | Sắp tới có thể người Trung Quốc sẽ lo” cho người Việt Nam từ miếng ăn đến giấc ngủ. Ăn không sợ thực phẩm có độc tố, ngủ trên nệm không sợ có chất nguy hại. Đầu năm 2016, Cơ quan Tình...