Trương Tấn Sang » "nữ cơ trưởng"

nữ cơ trưởng

Tiết lộ thú vị của nữ cơ trưởng A321 đầu tiên của Việt Nam

Tiết lộ thú vị của nữ cơ trưởng A321 đầu tiên của Việt Nam

14/03/2016 | Xinh đẹp và nghị lực, Huỳnh Lý Đông Phương là nữ cơ trưởng Airbus A321 đầu tiên của Việt Nam. Dù có thu nhập tốt nhưng công việc phi công mà Huỳnh Lý Đông Phương đam mê và theo đuổi không ‘trải...