Trương Tấn Sang » "mô hình mới"

mô hình mới

Tập Cận Bình “đau đầu” giải 3 bài toán giúp TQ thoát bế tắc

Tập Cận Bình “đau đầu” giải 3 bài toán giúp TQ thoát bế tắc

31/03/2016 | Chỉ còn hơn 5 năm “ngồi ngai” ở Trung Nam Hải, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ phải gỡ nút thắt kinh tế thành công nếu muốn “ra đi” trong tư thế ngẩng cao đầu. Việc ông Tập...

Tập Cận Bình chỉ thị xây dựng “Bộ Tư lệnh mô hình mới” trong toàn quân

Tập Cận Bình chỉ thị xây dựng “Bộ Tư lệnh mô hình mới” trong toàn quân

26/12/2014 | Tập Cận Bình đã chỉ rõ mục tiêu phấn đấu thành lập các “Bộ Tư lệnh mô hình mới” nghe đảng chỉ huy, giỏi tham mưu, khéo tác chiến. Ông Tập Cận Bình trong vai trò Chủ tịch Quân ủy trung...