Trương Tấn Sang » "lười biếng"

lười biếng

“Đất nước của những kẻ lười biếng”

“Đất nước của những kẻ lười biếng”

27/03/2016 | Đây là một bài viết tôi sưu tầm được, nhưng tôi phải nói trước với bạn là ngôn từ của nó không hề ngọt tai, nếu bạn chưa sẵn sàng nhìn nhận thực tại bản thân hay thế hệ, có lẽ bạn sẽ...