Trương Tấn Sang » "lệ thuộc kinh tế"

lệ thuộc kinh tế

Nguyên tắc “tăm xỉa răng”

Nguyên tắc “tăm xỉa răng”

14/03/2016 | Sắp tới có thể người Trung Quốc sẽ lo” cho người Việt Nam từ miếng ăn đến giấc ngủ. Ăn không sợ thực phẩm có độc tố, ngủ trên nệm không sợ có chất nguy hại. Đầu năm 2016, Cơ quan Tình...

Việt Nam cũng có thế mạnh, sao lại “lệ thuộc” kinh tế Trung Quốc?

Việt Nam cũng có thế mạnh, sao lại “lệ thuộc” kinh tế Trung Quốc?

01/11/2014 | Trong quan hệ với Trung Quốc, Việt Nam không chỉ có yếu kém mà còn có thế mạnh, vậy vì sao lại trở nên lệ thuộc?”, đại biểu Nghĩa đặt câu hỏi và cho rằng, sự lệ thuộc” này diễn ra trên nhiều...

Chênh lệch trên 37 lần, thoát lệ thuộc kinh tế với Trung Quốc có dễ?

Chênh lệch trên 37 lần, thoát lệ thuộc kinh tế với Trung Quốc có dễ?

26/09/2014 | Thừa nhận thực tế chênh lệch quá lớn trong mối quan hệ giao thương với Trung Quốc, song Viện Chiến lược phát triển vẫn lạc quan, chẳng có lý do gì để không vượt qua được những khó khăn do trục...