Trương Tấn Sang » "kinh tế thị trường định hướng XHCN"

kinh tế thị trường định hướng XHCN

Muốn Chủ nghĩa Xã hội, nền chính trị phải thật sự dân chủ

Muốn Chủ nghĩa Xã hội, nền chính trị phải thật sự dân chủ

20/01/2016 | Không phải do ý muốn chủ quan đặt ra thế này thế nọ mà đến được CNXH. Thực tiễn trong quá trình đổi mới tại nhiều quốc gia đều đã chứng minh điều ấy. Dù có biện minh thế nào cũng không thể...

5 năm qua, thể chế kinh tế đổi mới những gì?

5 năm qua, thể chế kinh tế đổi mới những gì?

15/01/2016 | Góc nhìn của TS. Trần Du Lịch về những đổi mới thể chế kinh tế trong 5 năm qua… Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Tp.HCM, TS. Trần Du Lịch. Dự thảo văn kiện trình Đại hội Đảng lần thứ...

Người Việt muốn kinh tế thị trường, nhưng vẫn thích Nhà nước “ôm ấp”

Người Việt muốn kinh tế thị trường, nhưng vẫn thích Nhà nước “ôm ấp”

24/07/2015 | Gần 90% người dân tham gia cuộc khảo sát của VCCI mới đây cho rằng, kinh tế thị trường là ưu việt nhưng có tới 75% người ủng hộ bình ổn giá cả trên cơ sở có sự can thiệp của Nhà nước. Vì...

“Chỗ cần nhà nước thì không thấy đâu”

“Chỗ cần nhà nước thì không thấy đâu”

01/04/2015 | Các chuyên gia kinh tế hàng đầu VN thừa nhận thực tế suốt gần 30 năm đổi mới, đã có nhiều cuộc thảo luận, nghiên cứu về kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa nhưng câu trả lời...