Trương Tấn Sang » "ithoái vốn"

ithoái vốn

Thoái gần 4.400 tỉ đồng vốn nhà nước trong 110 doanh nghiệp GTVT

Thoái gần 4.400 tỉ đồng vốn nhà nước trong 110 doanh nghiệp GTVT

27/10/2015 | Tính đến thời điểm này, Bộ GTVT đã hoàn thành thoái vốn nhà nước tại 110 doanh nghiệp (DN), trong đó có 7 công ty mẹ-tổng công ty và 103 DN thành viên thuộc các tổng công ty với số tiền thu về hơn...

Xem xét thoái hết vốn nhà nước tại 10 doanh nghiệp

Xem xét thoái hết vốn nhà nước tại 10 doanh nghiệp

14/10/2015 | Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước chọn thời gian thích hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định việc thoái hết vốn nhà nước tại 10 doanh...

Phó Chủ nhiệm UBKT: Thoái vốn DNNN quan trọng là xã hội được cái gì?

Phó Chủ nhiệm UBKT: Thoái vốn DNNN quan trọng là xã hội được cái gì?

05/12/2013 | Việc giữ cổ phần vàng hay không, hay giữ tỷ lệ vốn 70%, hay 65% tùy thuộc vào tùy tình hình kinh tế từng nước chứ không thể bê nguyên kinh nghiệm các nước vào áp dụng tại Việt Nam được. Ông Nguyễn...