Trương Tấn Sang » "Hội nghị Chính trị Hiệp thương Toàn quốc"

Hội nghị Chính trị Hiệp thương Toàn quốc

Trung Quốc khai mạc kỳ họp quốc hội

Trung Quốc khai mạc kỳ họp quốc hội

05/03/2015 | Trung Quốc hôm nay khai mạc kỳ họp thứ ba quốc hội khóa 12 với hàng nghìn đại biểu tham dự. Hơn 2.000 đại biểu của Hội nghị Chính trị Hiệp thương Toàn quốc (CPPCC), cơ quan cố vấn lập pháp cao...