Trương Tấn Sang » "đức tính người Đức"

đức tính người Đức

Cả thế giới ngưỡng mộ về tính kỷ luật của người Đức

Cả thế giới ngưỡng mộ về tính kỷ luật của người Đức

04/04/2016 | Người Đức chỉ làm 35 giờ mỗi tuần, trung bình mỗi năm họ sẽ được nghỉ phép 24 ngày. Câu hỏi đặt ra là tại sao người Đức làm việc ít mà năng suất cao nhất thế giới? Vì người Đức theo chủ...