Trương Tấn Sang » "Công ty Pouchen"

Công ty Pouchen

Hơn 10.000 công nhân ngừng việc đòi quyền lợi

Hơn 10.000 công nhân ngừng việc đòi quyền lợi

26/02/2016 | Phản đối công ty về quy chế chi trả lương, thưởng dựa trên cách đánh giá, xếp loại mới, hơn 10.000 công nhân ngừng việc. Lực lượng chức năng có mặt giải quyết song bất thành. Ngày 25/2, hơn 10.000...