Trương Tấn Sang » "bầu cử myanmar"

bầu cử myanmar

Bà San Suu Kyi được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Ngoại giao Myanmar

Bà San Suu Kyi được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Ngoại giao Myanmar

30/03/2016 | Ngoài ra, bà San Suu Kyi còn kiêm nhiệm chức Bộ trưởng Văn phòng Tổng thống, Bộ trưởng Giáo dục, Bộ trưởng Điện lực và Năng lượng. Chủ tịch đảng Liên đoàn Quốc gia vì dân chủ (NLD) cầm quyền...

Quyền lực thuộc về dân

Quyền lực thuộc về dân

02/02/2016 | Khi lòng dân dậy sóng, sức dân có thể cuốn phăng tất cả những gì được xem là rào cản của quyền lực nhân dân. Sức mạnh của lòng dân là sức mạnh của quy luật. Truyền thông quốc tế ngày 1/2 đưa...