Trương Tấn Sang » An Ninh Quốc Phòng – Chính Trị – Xã Hội » Sáng nay, Quốc hội miễn nhiệm Chủ tịch nước Trương Tấn Sang

(Chính trị) - Sáng nay, sau khi tân Chủ tịch Quốc hội tuyên thệ nhậm chức, Quốc hội sẽ tiến hành miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch nước với ông Trương Tấn Sang.

Theo chương trình làm việc, đầu giờ sáng nay (31/3), Ủy ban thường vụ Quốc hội sẽ báo cáo Quốc hội về kết quả, tiếp thu, giải trình ý kiến thảo luận tại Đoàn về dự kiến nhân sự bầu Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia.

Trước đó, vào chiều ngày 30/3, sau khi miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Quốc hội với ông Nguyễn Sinh Hùng, Ủy ban thường vụ Quốc hội đã trình dự kiến nhân sự để Quốc hội bầu Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia. Đồng thời, thảo luận ở Đoàn về dự kiến nhân sự bầu Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia.

Tiếp đó, Quốc hội sẽ thảo luận và biểu quyết thông qua danh sách để bầu Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia.

Sau khi biểu quyết thông qua danh sách đề cử, Quốc hội bầu tân Chủ tịch Quốc hội bằng hình thức bỏ phiếu kín. Tiếp đó, Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu, Quốc hội sẽ thảo luận, biểu quyết thông qua Nghị quyết bầu Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia.

Sau đó, tân Chủ tịch Quốc hội tuyên thệ.

Theo chương trình kỳ họp, sáng nay, Quốc hội sẽ miễn nhiệm Chủ tịch nước Trương Tấn Sang.

Một nội dung khác của buổi làm việc của Quốc hội trong sáng ngày 31/3 là Quốc hội sẽ thảo luận, xem xét việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch nước với ông Trương Tấn Sang.

Theo đó, sau khi tân Chủ tịch Quốc hội tuyên thệ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ trình Quốc hội miễn nhiệm Chủ tịch nước. Tiếp đó, các ĐBQH sẽ thảo luận ở Đoàn về việc miễn nhiệm Chủ tịch nước.

Sang buổi chiều, Ủy ban thường vụ Quốc hội báo cáo về kết quả thảo luận tại Đoàn về việc miễn nhiệm Chủ tịch nước. Tiếp đó, Chủ tịch nước phát biểu ý kiến (nếu có).

Sau đó, Quốc hội sẽ bỏ phiếu kín để miễn nhiệm Chủ tịch nước. Sau khi Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu, Quốc hội sẽ thảo luận, biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc miễn nhiệm Chủ tịch nước.

Tiếp đó, Ủy ban thường vụ Quốc hội trình danh sách đề cử để Quốc hội bầu Chủ tịch nước và thảo luận ở Đoàn về dự kiến nhân sự bầu Chủ tịch nước.

Dự kiến, sáng thứ 7, ngày 2/4, tân Chủ tịch nước sẽ tuyên thệ trước Quốc hội.

Được biết, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị đã thống nhất giới thiệu Bộ trưởng Công an Trần Đại Quang để Quốc hội bầu vào vị trí Chủ tịch nước.

Theo báo cáo công tác nhiệm kỳ được Chủ tịch nước Trương Tấn Sang trình bày tại phiên họp Quốc hội sáng 22/3, trong nhiệm kỳ qua (2011-2016), Chủ tịch nước đã thực hiện đầy đủ, có hiệu quả nhiệm vụ quyền hạn mà Hiến pháp và pháp luật quy định, cũng như các các nhiệm vụ được Bộ Chính trị và Ban Bí thư phân công.

Chủ tịch nước đã giới thiệu nhân sự để Quốc hội bầu các chức danh lãnh đạo của Nhà nước, ký quyết định bổ nhiệm các thành viên Chính phủ; tham gia đầy đủ các kỳ họp Quốc hội; quyết định đàm phán điều ước quốc tế nhân danh nhà nước, thận trọng xem xét các văn bản ký kết quốc tế, nhất là các Hiệp định vay vốn ODA, yêu cầu Chính phủ quản lý vốn vay có hiệu quả, đúng pháp luật…

Đáng chú ý trong báo cáo nhiệm kỳ trình bày trước QH, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cũng thẳng thắn nhìn nhận có phần trách nhiệm trước những hạn chế, yếu kém của đất nước hiện nay.

Theo đó, là Trưởng Ban chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương, Chủ tịch nước có trách nhiệm trước thực trạng phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, trình độ chuyên môn của một số cán bộ tư pháp chưa đáp ứng được yêu cầu; vẫn còn tình trạng một bộ phận cán bộ tư pháp nhũng nhiễu, tiêu cực.

Công tác kiểm tra, giám sát việc sử dụng vốn vay nước ngoài để bảo đảm khả năng trả nợ còn hạn chế. Trước các vấn đề quốc kế dân sinh bức xúc, Chủ tịch nước chưa yêu cầu Chính phủ họp bàn.

“Nguyên nhân của những hạn chế trên là do thiếu cơ chế cụ thể hoạt động và tổ chức hội đồng quốc phòng, an ninh, việc thống lĩnh lực lượng vũ trang nhân dân chưa thể hiện rõ trong các luật chuyên ngành. Chưa hoàn thiện rõ cơ chế trong luật chuyên ngành để tăng cường kiểm tra giám sát, công tác vốn vay nước ngoài, lập danh mục vốn vay ODA hằng năm và trung hạn”, báo cáo nêu rõ.

(Theo Infonet)

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về [email protected]