(Chính trị) - Ông Trương Tấn Sang (1949-), còn gọi là Tư Sang, là Ủy viên Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng.

Ông Trương Tấn Sang

Ông Trương Tấn Sang

Trương Tấn Sang sinh ngày 21 tháng 1 năm 1949; Quê quán: xã Mỹ Hạnh, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An

      * Vào Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 20 tháng 12 năm 1969; Chính thức ngày 20 tháng 12 năm 1970.Trình độ chuyên môn: Đại học (Cử nhân Luật); Lý luận chính trị Cao cấp.* Từ năm 1966-1969: Công tác phong trào thanh niên, học sinh sinh viên P.K 2. Từ năm 1969-1971, Đảng ủy viên, Bí thư Đoàn thanh niên, phụ trách đội du kích bí mật thị trấn Đức Hòa, Long An. Năm 1971, bị chính quyền Sài Gòn bắt giam. Năm 1973, được trao trả theo Hiệp định Paris.

* Từ năm 1973-1975, công tác tại Ban T73 thuộc Ủy ban Thống nhất Trung ương. Năm 1975-1979, công tác ở Liên hiệp công đoàn Gia Định, rồi Ban khai hoang xây dựng kinh tế mới Thành phố Hồ Chí Minh, Phó Ban khai hoang. Năm 1979-1983, Giám đốc Nông trường Phạm Văn Hai, Thành phố Hồ Chí Minh, Thành Ủy viên dự khuyết. Năm 1983-1986, Thường vụ Thành ủy, Bí thư huyện ủy Bình Chánh. Năm 1988-1990, học lớp 2 năm Học viện Nguyễn Ái Quốc.

* Tháng 6-1991, tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ VII của Đảng, được bầu là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Thành ủy, Giám đốc Sở Nông nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh. Năm 1992, Quyền Chủ tịch, rồi Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

* Tháng 6-1996, tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ VIII của Đảng, được bầu là Ủy viên Ban Chấp hànhTrung ương Đảng, được Trung ương bầu vào Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh.

* Từ 1-2000, được Bộ Chính trị phân công Trưởng ban Kinh tế Trung ương.

* Tháng 4-2001, tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng, được bầu là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, được Trung ương bầu vào Bộ Chính tri, phân công Trưởng Ban Kinh tế Trung ương.

* Tháng 4-2006, tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng, được bầu là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, được Trung ương bầu vào Bộ Chính tri, Ban Bí thư Trung ương.

* Tháng 5-2006: Giữ chức Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng.

* Đại biểu Quốc hội khoá IX, X, XI.

* Tại Đại hội XI, tái đắc cử vào Ban Chấp hành Trung ương và là Ủy viên Bộ Chính trị.

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về [email protected]