Trương Tấn Sang » Thời sự » Hội thảo khoa học “Xây dựng bản lĩnh chính trị cho cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân trong tình hình mới”

(Thời sự) - Ngày 22/3/3016, tại Hà Nội Bộ Công an phối hợp Báo Nhân Dân tổ chức Hội thảo khoa học “Xây dựng bản lĩnh chính trị cho cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân (CAND) trong tình hình mới”. Đại tướng, GS.TS Trần Đại Quang, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an dự và phát biểu khai mạc Hội thảo.

 Bộ trưởng Trần Đại Quang phát biểu khai mạc tại Hội thảo.

Bộ trưởng Trần Đại Quang phát biểu khai mạc tại Hội thảo.

Thượng tướng Bùi Quang Bền, Thứ trưởng Bộ Công an; đồng chí Lê Quốc Khánh, Phó Tổng Biên tập Báo Nhân Dân đồng chủ trì Hội thảo. Dự Hội thảo có các đồng chí: GS.TS Lê Hữu Nghĩa, Phó Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương; Thượng tướng Mai Quang Phấn, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân; Nhị Lê, Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản…

Phát biểu khai mạc Hội thảo, Bộ trưởng Trần Đại Quang khẳng định, Hội thảo khoa học này được tổ chức nhằm khẳng định những kết quả, thành tích đạt được trong công tác chính trị, tư tưởng, giáo dục truyền thống, lấy xây dựng bản lĩnh chính trị, lòng trung thành tuyệt đối với Đảng làm mục tiêu giáo dục, rèn luyện của cán bộ, chiến sỹ Công an; rút ra những bài học kinh nghiệm quý báu, phục vụ công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng CAND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, đồng thời có ý nghĩa giáo dục lý tưởng cách mạng, truyền thống anh hùng vẻ vang cho toàn lực lượng CAND.

Bộ trưởng Trần Đại Quang cũng nêu rõ, quá trình chuẩn bị Hội thảo được thực hiện công phu, khoa học, nghiêm túc, 90 báo cáo khoa học tham gia Hội thảo đều là những công trình khoa học giàu tâm huyết, trí tuệ, trách nhiệm, có nội dung rất phong phú, đa dạng, phản ánh đậm nét những vấn đề lý luận, thực tiễn liên quan đến công tác xây dựng, bồi dưỡng, nâng cao bản lĩnh chính trị cho cán bộ chiến sĩ CAND trong giai đoạn hiện nay và những năm tiếp theo.

Các đại biểu tham dự Hội thảo.

Các đại biểu tham dự Hội thảo.

Tại Hội thảo, các đại biểu đã trình bày nhiều tham luận, đều khẳng định, trong suốt quá trình hơn 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng CAND luôn trung thành tuyệt đối với Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam, xứng đáng là lực lượng vũ trang trọng yếu, là công cụ sắc bén để bảo vệ Đảng, bảo vệ Nhà nước, chính quyền cách mạng, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của giai cấp công nhân và nhân dân lao động Việt Nam.

Hội thảo đã phân tích, chỉ rõ những vấn đề lý luận cơ bản về xây dựng bản lĩnh chính trị cho cán bộ, chiến sỹ CAND; làm sáng tỏ nhiều vấn đề cơ bản về khái niệm, cơ cấu, bản chất, vai trò, đặc điểm hình thành, phát triển bản lĩnh chính trị cho cán bộ, chiến sỹ CAND hiện nay; khẳng định bản lĩnh chính trị của người cán bộ, chiến sỹ CAND không phải tự nhiên mà có, mà đó là sản phẩm của quá trình bồi dưỡng, giáo dục, đào tạo của Đảng, Nhà nước, của lực lượng CAND, có mối quan hệ biện chứng giữa giáo dục và tự giáo dục, giữa rèn luyện và tự rèn luyện trong học tập, thực tiễn công tác, chiến đấu, có sự kế thừa và phát triển bản lĩnh của dân tộc, bản lĩnh chính trị của Đảng, của lực lượng vũ trang cách mạng và của các thế hệ cha anh đi trước.

Thứ trưởng Bùi Quang Bền, đồng chí Lê Quốc Khánh và Trung tướng Trần Bá Thiều, Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND điều hành phần tham luận tại Hội thảo.

Thứ trưởng Bùi Quang Bền, đồng chí Lê Quốc Khánh và Trung tướng Trần Bá Thiều, Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND điều hành phần tham luận tại Hội thảo.

Hội thảo đã đánh giá thực trạng, tập trung làm rõ biểu hiện, những yếu tố khách quan và chủ quan tác động đến việc xây dựng bản lĩnh chính trị cho cán bộ, chiến sỹ CAND; khẳng định những kết quả đạt được, làm rõ những bất cập, khó khăn, vướng mắc trong quá trình xây dựng, bồi dưỡng, nâng cao bản lĩnh chính trị cho cán bộ, chiến sỹ CAND. Từ đó, cơ bản thống nhất những bài học kinh nghiệm trong công tác này, đó là, sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, lãnh đạo, chỉ huy Công an các cấp là nhân tố quyết định chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng bản lĩnh chính trị cho cán bộ, chiến sỹ CAND; gắn lý luận với thực tiễn, nói đi đôi với làm, “xây” đi đôi với “chống”, giáo dục, thuyết phục và nêu gương trong việc triển khai thực hiện các mặt công tác Công an…

Nhiều tham luận của các đại biểu tại Hội thảo đã khẳng định việc xây dựng bản lĩnh chính trị cho cán bộ, chiến sĩ CAND trong tình hình mới phải hướng đến mục tiêu là xây dựng đội ngũ cán bộ, chiến sĩ Công an có phẩm chất, năng lực, vững vàng về chính trị, tư tưởng, tinh thông về nghiệp vụ, nắm vững chủ nghĩa Mác- Lênin, quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước… để hoàn thành những nhiệm vụ khó khăn, phức tạp do yêu cầu công tác, chiến đấu đặt ra.

 Thứ trưởng Bùi Quang Bền phát biểu kết luận Hội thảo.

Thứ trưởng Bùi Quang Bền phát biểu kết luận Hội thảo.

Kết luận Hội thảo, Thứ trưởng Bùi Quang Bền yêu cầu, Tạp chí CAND phối hợp với các đơn vị có liên quan nhanh chóng xây dựng báo cáo kết quả Hội thảo để báo cáo Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an phục vụ cho việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, truyền thống, đạo đức cách mạng, nâng cao bản lĩnh chính trị cho cán bộ, chiến sỹ CAND; phối hợp Báo Nhân Dân lựa chọn những tham luận khoa học có chất lượng để đăng tải công khai, rộng rãi phục vụ cho công tác tuyên truyền. Trên cơ sở các báo cáo tham luận tại Hội thảo, nghiên cứu biên tập cuốn sách “Xây dựng bản lĩnh chính trị cho cán bộ, chiến sỹ CAND trong tình hình mới” làm tài liệu nghiên cứu, tham khảo phục vụ cho lãnh đạo, chỉ huy Công an các đơn vị, địa phương trong công tác chính trị, xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng CAND…/.

(Theo Bộ Công An)

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về [email protected]