Trương Tấn Sang » Thời sự » Hình ảnh ngày Cách mạng tháng Tám 1945 ở Hà Nội

(Thời sự) - Ngày 19/8/1945, những dòng người cầm cờ, biểu ngữ rầm rập tiến về quảng trường Nhà hát Lớn mittinh rồi chiếm phủ khâm sứ, trại lính bảo an và các cơ sở của Chính phủ bù nhìn.

Hình ảnh ngày Cách mạng tháng Tám 1945 ở Hà Nội

Sự kiện Cách mạng tháng Tám là mốc son vĩ đại trong lịch sử dân tộc, đánh dấu bước tiến nhảy vọt của cách mạng Việt Nam. Đây là lần đầu tiên giai cấp công nhân và nhân dân lao động giành được chính quyền trong cả nước, lần đầu tiên chế độ dân chủ nhân dân ở Việt Nam ra đời.

Hình ảnh ngày Cách mạng tháng Tám 1945 ở Hà Nội

Cuộc khởi nghĩa bắt đầu từ 14/8, một ngày sau khi Hội nghị toàn quốc của Đảng khai mạc. Ngày 17/8, ở Hà Nội, tổng hội viên chức chính quyền bù nhìn tổ chức một cuộc mít tinh lớn tại quảng trường Nhà hát thành phố với sự tham gia của hàng chục nghìn người.

Hình ảnh ngày Cách mạng tháng Tám 1945 ở Hà Nội

Lúc này dưới sự lãnh đạo của xứ ủy Bắc kỳ và Thành uỷ Hà Nội, quần chúng cách mạng đã giương cao lá cờ đỏ sao vàng, chiếm lấy diễn đàn cuộc mít tinh. Cán bộ Việt Minh đã diễn thuyết báo tin cho đồng bào biết quân phiệt Nhật đã đầu hàng và giới thiệu chủ trương đường lối cứu nước của Việt Minh, kêu gọi nhân dân đánh đổ chính quyền bù nhìn thân Nhật.

Hình ảnh ngày Cách mạng tháng Tám 1945 ở Hà Nội

Cuộc mít tinh đã biến thành cuộc biểu tình, tuần hành thị uy, bắt đầu từ quảng trường Nhà hát Thành phố và lan khắp nơi trên phố phường Hà Nội.

Hình ảnh ngày Cách mạng tháng Tám 1945 ở Hà Nội

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra lời kêu gọi: “Giờ quyết định cho vận mệnh dân tộc ta đã đến. Toàn thể đồng bào ta hãy đứng dậy đem sức ta mà giải phóng cho ta”. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, hơn 20 triệu nhân dân ta từ Bắc đến Nam đã tiến hành cuốc tổng khởi nghĩa cách mạng tháng tám thành công.

Hình ảnh ngày Cách mạng tháng Tám 1945 ở Hà Nội

Từ ngày 14 đến 18, tổng khởi nghĩa giành được thắng lợi ở nông thôn đồng bằng miền Bắc, đại bộ phận miền Trung, một phần miền Nam và các thị xã Bắc Giang, Hải Phòng, Hà Tĩnh, Hội An.

Hình ảnh ngày Cách mạng tháng Tám 1945 ở Hà Nội

Ngày 19/8/1945, nhân dân giành chính quyền tại Bắc Bộ phủ (Hà Nội).

Hình ảnh ngày Cách mạng tháng Tám 1945 ở Hà Nội

Ngày 28/8/1945, Đoàn Giải phóng quân ở Việt Bắc về duyệt binh ở Quảng trường Nhà hát Lớn.

Hình ảnh ngày Cách mạng tháng Tám 1945 ở Hà Nội

Việc nhân dân Việt Nam giành chính quyền ngày 19/8/1945 đã tạo nên một bước ngoặt lịch sử, làm thay đổi vận mệnh của đất nước và dân tộc, mở ra kỷ nguyên độc lập, tự do và chủ nghĩa xã hội. Ngày 2/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn độc lập khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

(Theo Tri Thức)

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về [email protected]