Trương Tấn Sang » Bạn đọc » Đừng lãng quên những người anh hùng giữ được đảo

(Bạn đọc) - Bạn chỉ nói về Gạc Ma, vì bạn chỉ muốn nói về Gạc Ma, hay thực ra bạn chỉ biết về Gạc Ma, không biết gì về việc giữ Cô Lin, Len Đao, không biết gì về về CQ-88, không biết gì về việc những người lính của chúng ta, với phương tiện thô sơ, lạc hậu đã đóng giữ 11 đảo chìm ở Trường Sa, trong CQ-88?

Đừng lãng quên những người anh hùng giữ được đảo

Đừng lãng quên những người anh hùng giữ được đảo

Bạn có biết gì về những con người đầy bản lĩnh, mưu trí, có hành động rất kiên quyết, kịp thời để giữ được đảo, như Thiếu tá Vũ Huy Lễ, thuyền trưởng tàu HQ-505 đã chỉ huy cho tàu ủi bãi Cô Lin, người đầu tiên được phong anh hùng trong các anh hùng ngày 14/3/1988?

Sự kiện ngày 14/3/1988 xảy ra ở các bãi đá Gạc Ma, Len Đao, Cô Lin, ta đã giữ được Len Đao và Cô Lin. Ngày 14/3/1988 là ngày đau thương, mất mát, nhưng không thể chỉ xoáy mãi vào nỗi đau đó, khiến mọi người hiểu chưa đúng, sai lạc về CQ-88. Nói về ngày 14/3/1988, cần nói đầy đủ các diễn biến ở Gạc Ma, Len Đao, Cô Lin hôm đó, và đặt trong tổng thể chiến dịch CQ-88 (Chủ quyền 88).

Ngày 14/3/1988, súng đã nổ, đạn địch đã bắn vào bộ đội ta không chỉ ở đảo Gạc Ma, mà cả ở đảo Len Đao, đảo Cô Lin. Những người lính Việt Nam gan dạ, anh hùng đã bảo vệ được đảo Len Đao và đảo Cô Lin, quân Trung Quốc chỉ chiếm được đảo Gạc Ma. Trong ngày 14/3/1988, không phải tất cả 64 Anh hùng, liệt sĩ đều ngã xuống ở đảo Gạc Ma. Có hai người đã hy sinh trên tàu HQ-605 ở đảo Len Đao, đó là Trung úy Phan Hữu Doan, Thuyền phó tàu HQ-605 và Trung sĩ Bùi Duy Hiển, nhân viên báo vụ tàu HQ-605. Gọi sự kiện xảy ra ngày 14/3/1988 là “hải chiến Gạc Ma” là không đúng. Không chỉ không đúng về tên gọi, việc gọi như vậy còn dễ làm sai lệch nhận thức, hiểu biết của nhiều người về sự kiện ngày 14/3/1988.

Những ngày này, nếu chỉ nhắc đến “Trung Quốc chiếm Gạc Ma”, về mặt nào đó chỉ là khơi gợi sự căm thù kẻ cướp, chưa mang lại lòng tự hào, kính phục, sự tri ân với những người đã hy sinh xương máu để bảo vệ chủ quyền của Tổ quốc, là có lỗi với họ và đồng đội của họ.

Nhà báo Nguyễn Đình Quân

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về [email protected]