Trương Tấn Sang » Hoạt động » Chủ tịch nước trao quyết định bổ nhiệm kiểm sát viên

(Hoạt động) - Ngày 20/8, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã dự lễ công bố chức danh và trao quyết định bổ nhiệm cho 25 kiểm sát viên Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao, bốn kiểm sát viên Viện Kiểm sát Quân sự Trung ương và một thẩm phán Tòa án Quân sự Trung ương.
—> Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tiếp đoàn học giả Hàn Quốc
—> Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tiếp Phó Thủ tướng Singapore

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang trao Giấy chứng nhận Kiểm sát viên

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang trao Giấy chứng nhận Kiểm sát viên

Chủ tịch nước nhấn mạnh công cuộc cải cách tư pháp theo chủ trương của Đảng, đang bước vào giai đoạn đặc biệt quan trọng, gắn với chủ trương sửa đổi Hiến pháp năm 1992, nhằm đáp ứng yêu cầu tình hình mới theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XI của Đảng. Nhiều vấn đề hệ trọng đang đặt ra với cơ quan tư pháp nói chung, tòa án và viện kiểm sát nói riêng: xác định rõ chức năng, nhiệm vụ của tòa án, viện kiểm sát trong việc thực hiện quyền tư pháp; đổi mới tổ chức và nâng cao hiệu quả hoạt động của tòa án, viện kiểm sát; xây dựng đội ngũ cán bộ, nâng cao chất lượng xét xử của tòa án, chất lượng thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp của Viện kiểm sát…

Chủ tịch Trương Tấn Sang nêu rõ: trong quá trình cải cách tư pháp đã xác định, cải cách tư pháp lấy “Tòa án làm trung tâm,” chức năng trọng tâm của tòa án là cơ quan thực hiện quyền tư pháp, tổ chức tòa án theo thẩm quyền xét xử, không phụ thuộc vào đơn vị hành chính, bảo đảm tòa án độc lập và chỉ tuân theo pháp luật, là chỗ dựa công lý cho nhân dân.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang trao Giấy chứng nhận Kiểm sát viên

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang trao Giấy chứng nhận Kiểm sát viên

Viện kiểm sát là một hệ thống cơ quan độc lập trong bộ máy Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, được tổ chức phù hợp với hệ thống tòa án, tiếp tục giữ chức năng thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp, tăng cường trách nhiệm công tố trong hoạt động điều tra…

Để hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ do Hiến pháp và pháp luật quy định, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ cải cách tư pháp, trong thời gian tới, Chủ tịch nước đề nghị ngành tòa án, viện kiểm sát cần tiếp tục triển khai công tác xây dựng đội ngũ cán bộ gắn với việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI về một số vấn đề cấp bách trong công tác xây dựng Đảng hiện nay, gắn với chủ trương tiếp tục việc đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Chủ tịch nước tin tưởng, 30 người mới được bổ nhiệm chức danh kiểm sát viên và thẩm phán lần này sẽ phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của mình trên cương vị công tác được giao, xứng đáng với sự tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân, góp phần cùng đội ngũ thẩm phán, kiểm sát viên thực hiện thành công các nhiệm vụ của ngành tòa án, viện kiểm sát trong thời gian tới.

Chủ tịch nước mong muốn trong thời gian tới ngành tòa án, viện kiểm sát tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết và những thành tích đạt được, phấn đấu lập nhiều thành tích hơn nữa vì mục tiêu “xây dựng hệ thống tư pháp trong sạch, vững mạnh, bảo vệ công lý, tôn trọng và bảo vệ quyền con người”./.

Theo (VNA)

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về [email protected]