Trương Tấn Sang » Hoạt động » “Chủ tịch nước đã để lại hình ảnh đẹp trong lòng nhân dân”

(Hoạt động) - Theo Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân, sự phối hợp giữa Chủ tịch nước và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thời gian qua đã góp phần quan trọng để Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hoàn thành nhiệm vụ. Chủ tịch nước đã để lại hình ảnh đẹp trong nhân dân, góp phần quan trọng trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, có tiếng nói kịp thời trong xây dựng chính sách của Đảng, Nhà nước.

Nhận định này được đưa ra tại Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Quy chế phối hợp công tác giữa Chủ tịch nước và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức chiều 5/3.

Hội nghị nhận định việc thực hiện Quy chế phối hợp công tác giữa Chủ tịch nước và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã góp phần mở rộng và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc; động viên các tầng lớp nhân dân đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phát triển kinh tế-xã hội.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Theo Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Vũ Trọng Kim, 10 năm qua, Chủ tịch nước và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã phối hợp củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, động viên phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động như cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” (nay là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”), phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới,” “Quần chúng tham gia tự quản đường biên, cột mốc,” đợt vận động “Mái ấm cho người nghèo nơi biên giới, hải đảo”, tháng cao điểm “Vì người nghèo”…

Đợt vận động “Mái ấm cho người nghèo nơi biên giới, hải đảo” đã xây dựng được 3.460 nhà đại đoàn kết, 146 công trình dân sinh, tổng trị giá gần 150 tỷ đồng. Từ khi phát động đến nay, Quỹ “Vì người nghèo” 4 cấp trong cả nước đã vận động được trên 10,5 triệu tỷ đồng, là điều kiện để hỗ trợ xây dựng và sửa chữa trên 1,4 triệu căn nhà cho hộ nghèo.

Chủ tịch nước và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cũng đã phối hợp tham gia xây dựng chính sách, pháp luật của Nhà nước, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân; phối hợp trong công tác đặc xá, xem xét đơn xin ân giảm án tử hình, phản ánh ý kiến, kiến nghị của cử tri, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân.

Công tác bổ nhiệm Thẩm phán Tòa án Nhân dân Tối cao và tuyển chọn kiểm sát viên Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao; công tác đối ngoại nhân dân cũng được Chủ tịch nước và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp chặt chẽ.

Một hoạt động trong Tuần lễ ‘Đại đoàn kết các dân tộc’. (Ảnh minh họa. Nguồn: TTXVN)

Văn phòng Chủ tịch nước và Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tích cực, chủ động thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình theo đúng quy định của pháp luật và Quy chế phối hợp đã đề ra; phân công lãnh đạo giữ các mối quan hệ thường xuyên, chế độ thông tin giữa hai bên được duy trì liên tục và kịp thời; luôn chủ động và tạo mọi điều kiện thuận lợi để các bên triển khai, thực hiện tốt nhiệm vụ.

Thời gian tới, Chủ tịch nước và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thống nhất phối hợp chặt chẽ trên các lĩnh vực công tác, xây dựng và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh gắn với việc thực hiện dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội, tham gia xây dựng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước để phát huy tối đa khả năng sáng tạo của các tầng lớp nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đồng thời, Chủ tịch nước và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tham gia xây dựng, tuyên truyền, phổ biến pháp luật đến mỗi người dân; vận động nhân dân nâng cao ý thức chấp hành Hiến pháp và pháp luật; tập hợp, tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân, trong đó chú trọng phối hợp, đôn đốc, giám sát các cơ quan hữu quan trong công tác giải quyết những vấn đề cử tri và nhân dân cả nước đã kiến nghị tại các kỳ họp Quốc hội.

Chủ tịch nước và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tăng cường công tác phối hợp giám sát và phản biện xã hội nhằm bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; phát huy dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội; góp phần xây dựng Đảng, Nhà nước trong sạch, vững mạnh; tiếp tục tăng cường hoạt động đối ngoại nhân dân và công tác người Việt Nam ở nước ngoài.

Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của mình, Chủ tịch nước tạo điều kiện thuận lợi để Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thực hiện và mở rộng hoạt động đối ngoại nhân dân phù hợp với yêu cầu của chương trình, hoạt động đối ngoại của Chủ tịch nước, góp phần tăng cường tình hữu nghị, đoàn kết với các quốc gia, dân tộc, vì hoà bình, hợp tác và phát triển.

Nhìn nhận công tác phối hợp trong năm qua, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cho rằng các kết quả đạt được một lần nữa thể hiện sự phối hợp chặt chẽ, có hiệu quả giữa hai cơ quan trong quá trình thực thi nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định của Hiến pháp và pháp luật. Sự phối hợp đã làm tăng thêm sức mạnh của cả hai cơ quan, tiếp sức thêm cho chế định Chủ tịch nước và các bộ phận liên quan của chế định này hoàn thành tốt hơn nhiệm vụ, thể hiện rõ qua kết quả đại đoàn kết toàn dân tộc ngày càng tốt hơn, sâu sắc hơn.

Đặc biệt khi đất nước có những sóng gió, xao động, đại đoàn kết dân tộc trong nước, người Việt Nam ở nước ngoài càng được thể hiện rõ, càng gắn kết chặt chẽ, bền vững hơn. Sự phối hợp cũng làm tăng cường ngày càng nhiều, đầy đủ hơn, rõ hơn vai trò giám sát của Mặt trận Tổ quốc trên nhiều lĩnh vực, xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; đối ngoại ngày càng được mở rộng, có đóng góp lớn trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Chủ tịch nước đánh giá cao những kết quả đã đạt được, đặc biệt đối với Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Văn phòng Chủ tịch nước là các cơ quan tham mưu, giúp việc cho Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Chủ tịch nước đã có nhiều cố gắng trong phối hợp công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Theo Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân, sự phối hợp giữa Chủ tịch nước và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thời gian qua đã góp phần quan trọng để Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hoàn thành nhiệm vụ. Chủ tịch nước đã để lại hình ảnh đẹp trong nhân dân, góp phần quan trọng trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, có tiếng nói kịp thời trong xây dựng chính sách của Đảng, Nhà nước.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân mong muốn Chủ tịch nước tiếp tục đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước, coi Mặt trận Tổ quốc là địa chỉ tin cậy để hỗ trợ, hướng dẫn công tác. Mặt trận sẽ tiếp tục tiếp thu ý kiến của Chủ tịch nước.

(Theo Vietnam+)

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về [email protected]