Trương Tấn Sang » An Ninh Quốc Phòng – Chính Trị – Xã Hội, xa-hoi » Chính sách cho lao động dôi dư khi cổ phần hóa Đoạn Đường bộ Hải Dương

(Xã hội) - Thủ tướng Chính phủ vừa có ý kiến chỉ đạo về việc giải quyết chính sách đối với người lao động dôi dư khi cổ phần hóa Đoạn Đường bộ Hải Dương.

thu-tuong-yeu-cau-phai-bao-ve-quyen-loi-cho-nguoi-lao-dong_BELI

Thủ tướng Chính phủ giao UBND tỉnh Hải Dương vận dụng Nghị định số 91/2010/NĐ-CP ngày 20/8/2010 của Chính phủ quy định chính sách đối với người lao động dôi dư khi sắp xếp lại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước làm chủ sở hữu để giải quyết chính sách cho người lao động dôi dư khi cổ phần hóa Đoạn Đường bộ Hải Dương.

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn UBND tỉnh Hải Dương và doanh nghiệp thực hiện.

Đoạn Đường bộ Hải Dương là đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo toàn bộ chi phí hoạt động trực thuộc Sở Giao thông vận tải, có chức năng quản lý, duy tu, sửa chữa thường xuyên, sửa chữa định kỳ, sửa chữa đột xuất cầu, đường bộ, bến phà được giao; quản lý, bảo vệ hành lang an toàn giao thông đường bộ, đảm bảo giao thông thông suốt và tổ chức các hoạt động dịch vụ phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Đoạn theo quy định.

(Theo Chính Phủ)

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về [email protected]