Trương Tấn Sang » Thời sự » Chiến công của lực lượng CAND, có sự đóng góp của Tạp chí CAND

(Thời sự) - Sáng 15-3, tại Hà Nội, Tạp chí Công an nhân dân, Tổng cục Chính trị, Bộ Công an, tổ chức Hội nghị cộng tác viên năm 2015.

Tới dự và chỉ đạo Hội nghị có Đại tướng, GS.TS Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; Thượng tướng, GS.TS Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Thứ trưởng Bộ Công an; Thượng tướng, T.S Lê Quý Vương, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an.

Dự Hội nghị có GS.TS Tạ Ngọc Tấn, Giám đốc Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; đại diện lãnh đạo các Tổng cục, Bộ tư lệnh, các đơn vị trực thuộc Bộ Công an cùng đông đảo các cộng tác viên đã có quá trình gắn bó mật thiết, lâu dài  với Tạp chí Công an nhân dân (CAND).

Đại tướng GS.TS Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an cùng lãnh đạo Bộ Công an, chụp ảnh lưu niệm với các đại biểu dự Hội nghị.

Thay mặt cán bộ, biên tập viên Tạp chí CAND, Thiếu tướng PGS.TS Trần Vi Dân, Tổng biên tập Tạp chí CAND báo cáo kết quả công tác năm 2015, phương hướng nhiệm vụ năm 2016, nêu rõ: Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an, của Hội đồng chỉ đạo và Tổng cục Chính trị CAND, năm 2015 Tạp chí CAND đã bám sát tình hình, nhiệm vụ, kịp thời tổ chức tuyên truyền, phổ biến, quan điểm, chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; của lực lượng Công an về công tác bảo vệ An ninh quốc gia (ANQG), giữ gìn trật tự an toàn xã hội (TTATXH).

Thiếu tướng Trần Vi Dân, Tổng biên tập Tạp chí CAND tặng quà lưu niệm cho các cộng tác viên xuất sắc.

Các bài báo đều đảm bảo đúng pháp luật, yêu cầu chính trị, nghiệp vụ cũng như những vấn đề lý luận và thực tiễn đặt ra… Thiếu tướng Trần Vi Dân chia sẻ: Tạp chí CAND là cơ quan lý luận, chính trị, pháp luật và nghiệp vụ của Đảng ủy Công an TW và Bộ Công an. Đây là vinh dự nhưng cũng đặt ra trách nhiệm hết sức nặng nề trong quá trình hoạt động.

Trong năm 2016, Tạp chí CAND sẽ thắt chặt hơn nữa quan hệ với đội ngũ cộng tác viên, Công an các địa phương, tiếp tục tuyên truyền có hiệu quả việc triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII… và các vấn đề khác có liên quan.

Trên lĩnh vực ANQG tiếp tục vạch trần âm mưu, phương thức, thủ đoạn hoạt động của các thế lực thù địch, công tác xây dựng thế trận An ninh nhân dân gắn với quốc phòng toàn dân; đấu tranh chống diễn biến hòa bình và những vấn đề mới trong công tác đảm bảo ANQG; tiếp tục tuyên truyền, đảm bảo lý luận về TTATXH trong tình hình mới; về hình tượng người chiến sỹ CAND mưu trí, dũng cảm, vì bình yên, hạnh phúc của nhân dân…

Ghi nhận, đánh giá cao thành tích của Tạp chí CAND, Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Thứ trưởng Bộ Công an khẳng định: Trong các chiến công của lực lượng CAND năm 2015, có sự đóng góp của Tạp chí CAND, cơ quan lý luận, chính trị, pháp luật, nghiệp vụ của Đảng ủy Công an Trung ương và Bộ Công an.

Thứ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh: Năm 2015 cũng là năm Tạp chí CAND đạt rất nhiều thành công trong hoạt động. Thông qua các ấn phẩm của Tạp chí CAND nội bộ với hơn 1400 bài viết trên 36 số Tạp chí xuất bản, Tạp chí CAND đã góp phần quan trọng vào các lĩnh vực công tác Công an từ nhận thức, hoàn thiện lý luận đến chỉ đạo, tiến hành các hoạt động thực tiễn…

Khẳng định những kết quả của Tạp chí CAND có sự đóng góp đặc biệt quan trọng và quyết định của đội ngũ cộng tác viên, Thứ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh: Bằng sự tâm huyết và trách nhiệm, các đồng chí cộng tác viên thông qua các bài viết đăng trên các ấn phẩm, trong các cuộc hội thảo đã tạo nên sức sống, chiến đấu mạnh mẽ của Tạp chí CAND trong cuộc đấu tranh bảo vệ ANQG, bảo đảm TTATXH.

Thay mặt Đảng ủy Công an TW và lãnh đạo Bộ Công an, Thượng tướng, GS-TS Tô Lâm, biểu dương, đánh giá cao, trân trọng cảm ơn sự cộng tác chung thủy, nghĩa tình, trách nhiệm và hiệu quả của các đồng chí cộng viên với Tạp chí CAND.

Đồng chí khẳng định: Bằng sự tâm huyết, trách nhiệm, đội ngũ cộng tác viên thông qua những bài viết đăng trên các ấn phẩm, trong các hội thảo đã tạo nên sức sống, sức chiến đấu mạnh mẽ của Tạp chí CAND, trong cuộc đấu tranh bảo vệ ANQG , bảo đảm TTATXH.

Để hoàn thành nhiệm vụ mà Đảng ủy Công an TW và lãnh đạo Bộ Công an tin tưởng giao phó; để Tạp chí thực sự xứng đáng là cơ quan lý luận, chính trị, nghiệp vụ pháp luật, của Đảng ủy Công an Trung ương và Bộ Công an, cũng như là Tạp chí hàng đầu cả nước về bảo vệ An ninh, trật tự, Thứ trưởng Tô Lâm đề nghị Đảng ủy, lãnh đạo, cán bộ, biên tập viên Tạp chí CAND trong thời gian tới phải thực hiện 5 mặt công tác.

Trước hết là việc chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng trong lực lượng CAND định hướng tuyên truyền, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; quan điểm, tư tưởng chỉ đạo của Đảng ủy Công an TW và lãnh đạo Bộ Công an về công tác đảm bảo ANTT đến toàn thể cán bộ, chiến sỹ CAND, Công an xã và hệ thống cán bộ ở cơ sở.

Bên cạnh đó, cần chủ động tổ chức nghiên cứu, nắm bắt hình hình về ANTT, chính trị, kinh tế thế giới khu vực, trong nước; tập trung tổng kết lý luận và thực tiễn các mặt công tác tham mưu. Tiếp tục đổi mới tư duy, phương pháp và lề lối làm việc; tập trung nghiên cứu, phân tích làm rõ những tồn tại, khó khăn, vướng mắc liên quan đến công tác bảo đảm ANQG, giữ gìn TTATXH; đổi mới nâng cao chất lượng cả về nội dung, hình thức các ấn phẩm Tạp chí CAND.

Bên cạnh đó, cần tăng cường tổ chức, nghiên cứu các bài viết có hàm lượng lý luận cao về lĩnh vực công tác Công an; các bài viết đấu tranh phản bác những luận điệu sai trái của các thế lực thù địch phản động; phòng ngừa “tự diễn biến, tự chuyển hóa”… Tăng cường phối hợp với Công an các đơn vị địa phương, trong đơn vị để nghiên cứu, tổng kết kinh nghiệm, tham mưu cho lãnh đạo Bộ Công an đề ra những quyết sách trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ ANQG, giữ gìn TTATXH, phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế, xã hội của đất nước.

Để làm được những vấn đề đó, Thứ trưởng Tô Lâm yêu cầu mỗi cán bộ, biên tập viên Tạp chí CAND không ngừng học tập, nâng cao trình độ lý luận, giữ vững phẩm chất chính trị, rèn luyện đạo đức trong sáng…

Hội nghị được nghe ý kiến phát biểu của một số cộng tác viên. Các ý kiến đều khẳng định Tạp chí CAND là tạp chí hàng đầu của lực lượng CAND, với những bài viết có chất lượng; có giá trị phổ quát cao của các nhà khoa học. Các cộng tác viên cũng đưa ra những đóng góp để nghiên cứu, xây dựng, hoàn thiện lý luận, nghiệp vụ trên các lĩnh vực công tác, chiến đấu và xây dựng lực lượng CAND trong tình hình mới.

(Theo Công An Nhân Dân)

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về [email protected]