Trương Tấn Sang » Thời sự » Biểu dương người cao tuổi bảo vệ biên giới, biển đảo

(Thời sự) - Chiều 12/12, tại Phủ Chủ tịch, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đã tiếp Đoàn đại biểu dự Hội nghị biểu dương Người cao tuổi tiêu biểu tham gia bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới, biển đảo.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan nhiệt liệt chào mừng và biểu dương những đóng góp của người cao tuổi trong cả nước trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới, biển đảo.

Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đánh giá cao sáng kiến của Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam và Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng phối hợp tổ chức hội nghị biểu dương Người cao tuổi tiêu biểu tham gia bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới, biển đảo.
Hội nghị có ý nghĩa thiết thực, góp phần giáo dục truyền thống yêu nước cho thế hệ trẻ, động viên người cao tuổi tiếp tục tham gia bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, an ninh, trật tự khu vực biên giới, vùng biển.

Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan tặng quà các đại biểu.

Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan nhấn mạnh: Bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, giữ gìn vững chắc an ninh biên giới là sự nghiệp của toàn Đảng, toàn dân; mong muốn các đại biểu người cao tuổi tiếp tục phát huy vai trò, uy tín, quán triệt sâu sắc các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tuyên truyên, vận động quần chúng cảnh giác trước các âm mưu chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc của các thế lực thù địch.

Bà cũng đề nghị Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam và Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tiếp tục thực hiện hiệu quả Chương trình phối hợp hành động thời gian tới. Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam chỉ đạo các cấp hội quan tâm phát hiện các gương điển hình tiến tiến, kịp thời biểu dương, khen thưởng và nhân rộng.

Các chiến sỹ Bộ đội Biên phòng tiếp tục phát huy phẩm chất “Anh Bộ đội cụ Hồ,” thực sự là lực lượng nòng cốt trong công tác bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới, biển đảo. Cấp ủy, chính quyền địa phương chăm lo hơn nữa đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân vùng biên giới, biển đảo, nhất là gia đình người cao tuổi khó khăn; khuyến khích người cao tuổi tham gia phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, giải quyết việc làm tại chỗ.

Các đại biểu người cao tuổi khẳng định tiếp tục phát huy tinh thần “Tuổi cao chí càng cao, nêu gương sáng vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc;” vận động đồng bào các dân tộc tích cực tham gia thực hiện các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước; tiếp tục đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

(Vietnam+)

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về [email protected]