Trương Tấn Sang » An Ninh Quốc Phòng – Chính Trị – Xã Hội » Thủ tướng Chính phủ quyết định hỗ trợ cho người có công với cách mạng

(Xã hội) - Bộ Xây dựng đang lấy ý kiến xây dựng Dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở.

Theo dự thảo, Bộ Xây dựng đề xuất, Nhà nước hỗ trợ trực tiếp cho hộ gia đình có một hoặc nhiều người có công với cách mạng có nhà ở bị hư hỏng, dột nát (kể cả các hộ đã được hỗ trợ theo các chính sách khác trước đây mà nay nhà ở đã bị hư hỏng, dột nát) để các hộ gia đình này xây dựng nhà ở mới hoặc sửa chữa nhà ở hiện có.

Theo dự thảo này, người có công phải đang sinh sống và có đăng ký hộ khẩu thường trú trước ngày 15/6/2013 tại nhà ở mà nhà ở đó có một trong 2 điều kiện sau: Nhà ở bị hư hỏng nặng phải phá đi xây dựng lại nhà ở mới; nhà ở bị hư hỏng, dột nát cần phải sửa chữa phần khung, tường và thay mới mái nhà.

Thủ tướng Chính phủ quyết định hỗ trợ người có công với cách mạng

Theo Quyết định 22/2013/QĐ-TTg, Ngân sách Nhà nước sẽ hỗ trợ 40 triệu đồng/hộ đối với trường hợp phải phá dỡ để xây mới nhà ở; hỗ trợ 20 triệu đồng/hộ đối với trường hợp phải sửa chữa khung, tường và thay mới mái nhà ở. Các hộ gia đình sau khi nhận được tạm ứng kinh phí hỗ trợ nhà ở theo quy định thì tự tổ chức xây dựng nhà ở. Trường hợp hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn (già cả, neo đơn, khuyết tật…) không có khả năng tự xây dựng nhà ở thì UBND cấp xã có trách nhiệm tổ chức xây dựng nhà ở cho các hộ gia đình này.

(BCA)

 

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về banbientap@truongtansang.org