Trương Tấn Sang » "Trương Tấn Viên"

Trương Tấn Viên

Năm 2013, tai nạn giao thông giảm trên cả ba tiêu chí

Năm 2013, tai nạn giao thông giảm trên cả ba tiêu chí

10/01/2014 | Số vụ TNGT, số người bị thương và số người chết do TNGT giảm mạnh.Năm 2013 là năm thứ hai liên tiếp tai nạn giao thông (TNGT) giảm trên cả ba tiêu chí về số vụ, số người chết và bị thương, số...

Tái cơ cấu ba lĩnh vực trọng yếu ngành Giao thông – Vận tải

Tái cơ cấu ba lĩnh vực trọng yếu ngành Giao thông – Vận tải

19/08/2013 | Bộ trưởng Bộ GTVT vừa có Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo tái cơ cấu ngành GTVT. Ban sẽ tập trung chỉ đạo tái cơ cấu  3 lĩnh vực trọng tâm, đó là tái cơ cấu đầu tư, tái cơ cấu doanh nghiệp...