Trương Tấn Sang » "nghi quyet trung uong 7"

nghi quyet trung uong 7

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đề cao KHCN trong nông nghiệp

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đề cao KHCN trong nông nghiệp

21/09/2013 | Trong một ngày làm việc (21/9), Hội nghị toàn quốc đánh giá hoạt động khoa học và công nghệ thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa X) về nông nghiệp, nông dân và nông thôn đã nhận được hàng chục...

Khai mạc Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết TW 7

Khai mạc Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết TW 7

24/07/2013 | Sáng 24-7, Thường vụ Quân uỷ Trung ương tổ chức khai mạc Hội nghị trực tuyến Học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 7, Khoá XI cho cán bộ chủ chốt toàn quân tại Sở chỉ...