Dư Luận Xã Hội - Truong Tan Sang
Trương Tấn Sang » "dư luận xã hội"

dư luận xã hội

Phó Thủ tướng: Nhu cầu cấp bách nhưng khó có thể tăng lương đồng loạt

Phó Thủ tướng: Nhu cầu cấp bách nhưng khó có thể tăng lương đồng loạt

03/06/2015 | Nhu cầu cải cách tiền lương còn rất lớn và rất cấp bách nhưng khó làm được việc tăng lương một cách đồng loạt. Chúng tôi đang tính đến việc bố trí nguồn để từ 2016 điều chỉnh lương cơ...

Định hướng lại dư luận xã hội: Để ‘thầy ra thầy’?

Định hướng lại dư luận xã hội: Để ‘thầy ra thầy’?

10/05/2013 | Cần có sự định hướng lại dư luận xã hội về nghề dạy học và hình ảnh người thầy. Cải cách giáo dục toàn diện, bước đột phá phải là cải cách tiến trình đào tạo đội ngũ giáo viên các...