Trương Tấn Sang » "điểm sàn đại học 2013"

điểm sàn đại học 2013

Tuyển sinh 2013: Từ ngày 8 – 10/8 sẽ có điểm sàn ĐH,CĐ

Tuyển sinh 2013: Từ ngày 8 – 10/8 sẽ có điểm sàn ĐH,CĐ

22/07/2013 | Điểm sàn sẽ do hội đồng điểm sàn họp xem xét, sau đó tư vấn Bộ trưởng ra quyết định điểm sàn phù hợp với từng khối thi. Nguyên tắc xác định điểm sàn là dựa trên tổng chỉ tiêu, kết quả...