Trương Tấn Sang » Kinh tế » Những điểm sáng kinh tế nửa đầu Kế hoạch 5 năm (2011-2015)

(Kinh tế) - Nửa đầu Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm (2011-2015) đã ghi nhận những điểm sáng, chuyển biến tích cực của các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu.

Năng suất lao động là yếu tố quyết định nhất đối với tăng trưởng kinh tế. Bình quân thời kỳ 2006-2012, năng suất lao động tăng 3,87%/năm

Năng suất lao động là yếu tố quyết định nhất đối với tăng trưởng kinh tế. Bình quân thời kỳ 2006-2012, năng suất lao động tăng 3,87%/năm

Cơ cấu lao động thời gian qua đã có sự chuyển dịch từ nông, lâm nghiệp-thuỷ sản sang công nghiệp-xây dựng và dịch vụ.

Cơ cấu lao động thời gian qua đã có sự chuyển dịch từ nông, lâm nghiệp-thuỷ sản sang công nghiệp-xây dựng và dịch vụ.

Năm 2012, lần đầu tiên Việt Nam xuất siêu, đạt 780 triệu USD. Tháng 7/2013, với kim ngạch xuất khẩu đạt 11,2 tỷ USD và kim ngạch nhập khẩu đạt 11 tỷ USD, cả nước đã xuất siêu 200 triệu USD.

Năm 2012, lần đầu tiên Việt Nam xuất siêu, đạt 780 triệu USD. Tháng 7/2013, với kim ngạch xuất khẩu đạt 11,2 tỷ USD và kim ngạch nhập khẩu đạt 11 tỷ USD, cả nước đã xuất siêu 200 triệu USD.

Kết quả xuất khẩu của Việt Nam có sự đóng góp của một số mặt hàng chất lượng và giá trị gia tăng cao, như điện thoại các loại, điện tử, máy tính.

Kết quả xuất khẩu của Việt Nam có sự đóng góp của một số mặt hàng chất lượng và giá trị gia tăng cao, như điện thoại các loại, điện tử, máy tính.

Trong phát triển nông nghiệp, Việt Nam đã chuyển giao công nghệ, phát triển nhiều cây, con giống mới và cơ giới hoá các khâu sản xuất nông nghiệp.

Trong phát triển nông nghiệp, Việt Nam đã chuyển giao công nghệ, phát triển nhiều cây, con giống mới và cơ giới hoá các khâu sản xuất nông nghiệp.

Cả năm 2013, lượng khách quốc tế đến Việt Nam có thể đạt trên 7,2 triệu lượt người, vượt qua kỷ lục đã đạt được năm 2012 (gần 6,85 triệu lượt người).

Cả năm 2013, lượng khách quốc tế đến Việt Nam có thể đạt trên 7,2 triệu lượt người, vượt qua kỷ lục đã đạt được năm 2012 (gần 6,85 triệu lượt người).

GDP bình quân đầu người tính bằng USD theo tỷ giá hối đoái bình quân năm 2013 ước đạt khoảng 1.914 USD, tăng 9,4% so với năm 2012.

GDP bình quân đầu người tính bằng USD theo tỷ giá hối đoái bình quân năm 2013 ước đạt khoảng 1.914 USD, tăng 9,4% so với năm 2012.

(CPO)

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về banbientap@truongtansang.net