Trương Tấn Sang » An Ninh Quốc Phòng – Chính Trị – Xã Hội » Bộ trưởng Nguyễn Minh Quang: Kiến nghị nâng thời gian và hạn mức sử dụng đất

(Chính trị) - Trả lời chất vấn của các đại biểu Quốc hội tại kỳ họp thứ III, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Minh Quang cho biết Bộ đang chuẩn bị kiến nghị kéo dài thời gian sử dụng đất, mở rộng hạn mức sử dụng đất lên cao hơn 5-10 lần quy định hiện hành.

Sáng 13/6, mở đầu phiên chất vấn của kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa XIII, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Minh Quang đã làm rõ các vấn đề liên quan đến công tác quản lý đất đai, đền bù giải phóng mặt bằng, vấn đề ô nhiễm môi trường tại các làng nghề, nạn phá rừng và khai thác khoáng sản trái phép, trách nhiệm trong quản lý, điều hành của Bộ.

Bộ trưởng Nguyễn Minh Quang trả lời chất vấn trước Quốc hội.

Bộ trưởng Nguyễn Minh Quang trả lời chất vấn trước Quốc hội.

Sẽ giải quyết căn bản các vụ khiếu kiện kéo dài

Đại biểu Nguyễn Minh Sơn (đoàn Nam Định), đại biểu Nguyễn Thị Kim Bé (đoàn Kiên Giang) cho biết 70% đơn thư khiếu nại thời gian qua liên quan đến đất đai, tập trung nhiều ở khâu bù giải phóng mặt bằng. Đại biểu đề nghị làm rõ vai trò tham mưu ban hành chính sách của Bộ và Bộ trưởng có kiến nghị gì trong việc sửa đổi chính sách đất đai tới đây?

Bộ trưởng Nguyễn Minh Quang cho biết, nguyên nhân dẫn đến khiếu kiện kéo dài là do việc thực hiện bồi thường hỗ trợ, tái định cư tại một số dự án chưa đảm bảo dân chủ, công khai trong thu hồi đất, giá đất bồi thường còn thấp. Mặt khác, trong một số trường hợp, việc các cơ quan chức năng chưa cương quyết là nguyên nhân gây khiếu kiện kéo dài.

Theo Bộ trưởng, thời gian qua, sau khi Chính phủ ban hành Nghị định 69 quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, công tác bồi thường giải phóng mặt bằng đã có bước tiến đáng kể. Bộ cũng đang tham mưu cho Chính phủ sơ kết Nghị định 69 và tiếp tục bổ sung sửa đổi cho phù hợp yêu cầu thực tế.

Làm rõ hơn về công tác giải quyết khiếu kiện về đất đai, Tổng Thanh tra Chính phủ Huỳnh Phong Tranh, cho biết, việc đền bù giải phóng mặt bằng, thu hồi đất luôn chiếm tỷ lệ cao trong khiếu nại và khiếu kiện kéo dài.

Cuối 2011, Thanh tra Chính phủ đã tham mưu Chính phủ tổ chức hội nghị đánh giá vấn đề này. Sau khi có chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Thanh tra Chính phủ đã  thành lập các tổ khảo sát về các vụ khiến kiện, khiếu nại tại các tỉnh thành. Kết quả khảo sát cho thấy đến tháng 6/2012, có 904 vụ việc tồn đọng kéo dài.

hanh tra Chính phủ sẽ cùng các bộ, ngành, các địa phương phối hợp tổ chức các đợt giải quyết khiếu nại, tố cáo, tập trung vào các vụ việc kéo dài. Trong đó, đợt 1 diễn ra từ đầu tháng 6 đến cuối tháng 8/2012 sẽ giải quyết tương đối, đợt 2 từ đầu tháng 9 đến cuối năm sẽ giải quyết căn bản các vụ việc.

Song song với đó, Bộ sẽ tham mưu để điều chỉnh cơ chế chính sách phù hợp với tình hình phát triển kinh tế-xã hội và thực tiễn quản lý đất đai.

Bộ trưởng Nguyễn Minh Quang cho biết thêm, việc sửa đổi Nghị định 69 tới đây cũng sẽ hướng đến việc điều chỉnh hài hòa hơn mối quan hệ giữa nhà nước, nhà đầu tư và người dân trong đền bù, giải phóng mặt bằng.

 Tổng Thanh tra Chính phủ Huỳnh Phong Tranh: Đến cuối năm sẽ giải quyết căn bản các vụ việc khiếu kiện kéo dài liên quan đến đất đai.

Tổng Thanh tra Chính phủ Huỳnh Phong Tranh: Đến cuối năm sẽ giải quyết căn bản các vụ việc khiếu kiện kéo dài liên quan đến đất đai.

Về thời hạn sử dụng đất, Bộ đã chuẩn bị báo cáo Trung ương những nội dung liên quan đến tổng kết Nghị quyết Trung ương 7 khóa IX về tiếp tục đổi mới chính sách pháp luật đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Trong đó, để người dân yên tâm và sử dụng có hiệu quả đất đai, Bộ sẽ kiến nghị theo hướng sẽ kéo thời gian sử dụng đất lên 30-50 năm, đất nông nghiệp lên 50 năm.

Bộ cũng kiến nghị mở rộng hạn mức sử dụng đất lên cao hơn 5-10 lần quy định hiện hành, việc tích tụ ruộng đất sẽ chủ yếu phục vụ trực tiếp cho người sử dụng ruộng đất.

Không hy sinh môi trường bằng mọi giá

Đại biểu Tô Văn Tám (đoàn Kon Tum) cho biết trong năm  2011 và 3 tháng đầu năm 2012 vẫn có 90% làng nghề gây ô nhiễm môi trường, trách nhiệm của Bộ ra sao và bao giờ khắc phục.
Đại biểu Bùì Thị An (đoàn Hà Nội) băn khoăn về tình trạng ô nhiễm tại nhiều dòng sông,  đại biểu Lê Đình Khanh (đoàn Hải Dương) lo lắng về môi trường tại các khu công nghiệp.

Khẳng định không hy sinh môi trường bằng mọi giá là yêu cầu của xã hội, Bộ trưởng Nguyễn Minh Quang nhấn mạnh “quan điểm của tôi là các khu công nghiệp phải làm tốt khâu thẩm định, đánh giá tác động môi trường mới được triển khai”.

Bộ trưởng Nguyễn Minh Quang đồng tình với con số 35% các khu công nghiệp chưa có hệ thống xử lý nước thải và và cho rằng cần kiên quyết xử lý số này.

Cũng theo Bộ trưởng Nguyễn Minh Quang, tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội đã nghe giám sát về tình trạng ô nhiễm tại các làng nghề. Hiện nay, cả nước có trên 3.000 làng nghề, trong đó 1.200 làng nghề đã được công nhận. Các chính sách, văn bản về kiểm soát ô nhiễm môi trường tại các làng nghề đã khá nhiều nhưng việc kiểm tra, xử phạt còn hạn chế.

Đại biểu Bùi Thị An (đoàn Hà Nội) đặt câu hỏi chất vấn.

Đại biểu Bùi Thị An (đoàn Hà Nội) đặt câu hỏi chất vấn.

Bộ trưởng cũng thừa nhận, có một số doanh nghiệp lợi dụng danh nghĩa làng nghề để tránh kiểm tra, kiểm soát vấn đề ô nhiễm môi trường, vấn đề này có trách nhiệm của Bộ và của cả các địa phương, cần kiên quyết xử lý trong thời gian tới.

Theo Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, trong không khí thẳng thắn, tinh thần xây dựng cao, cách đặt câu hỏi đi thẳng vấn đề, rõ ràng, Bộ trưởng Nguyễn Minh Quang đã trả lời khá đầy đủ các câu hỏi của đại biểu. Kết thúc phiên chất vấn buổi sáng, còn 17 đại biểu đặt câu hỏi chưa được trả lời.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị Bộ trưởng Nguyễn Minh Quang cần thực hiện những “lời hứa” tại phiên chất vấn về chính sách cho người dân đang gặp khó khăn người dân về đất đi, vấn đề đền bù giải phóng mặt bằng, xử lý khiếu kiện…

Quỳnh Hoa (VGP)

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về banbientap@truongtansang.net